جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

مراد از عذر شرعی چیست؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم سلام عليکم عذر شرعي يعني اينکه انسان با آن حال از انجام اعمالي مثل نماز معذور است مثل جنابت ،حيض ،استحاضه ،نفاس ومس ميت. که بابعضي نماز وبابعضي هم نمازوهم روزه جايز نيست. انشاءالله عاقبت بخيربشويد. التماس دعا

فراموش کردن خواندن قرآن در ختمهایی که شرکت کردیم،چه حکمی دارد؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم سلام عليکم موجب ضمان نخواهدبودواگر صيغه نذر خوانده نشده چيزي واجب نشده است. انشاءالله عاقبت بخيربشويد. التماس دعا

نمیدانم چقدر روزه قضا دارم،چه کنم؟

سلام بنظر اکثر مراجع:بمقداري که يقين داريدازآن حدکمترنيست قضاي روزه رابجاآوريدوبابت تأخيردر قضاي روزه هاکفاره تأخيرهم بدهيد(1مدطعام به فقيرشرعي بدهيد)،بابت روزه هايي که عمداباچيزحلال شکسته ايدکفاره افطارعمدي هم بدهيد(يا60روز باکيفيتي خاص روزه بگيريديابه60فقيرهرکدام1مدطعام بدهيد) در پناه حق.

محتلم شدن در سحر رمضان و خواب ماندن یا بخاطر خجالت غسل نکردن،چه حکمی دارد؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم سلام عليکم اگر بعد ازاذان صبح بيدار شويم روزه صحيح است وبراي نمازها غسل کنيم. خجالت دليل بر غسل نکردن نيست بلکه اين کار يک امر طبيعي و عادي است و غسل نکردن حرام است ولي درغسل،حمام لازم نيست،چون درغسل ترتيبي موالات شرط نيست ميتوان محل نجس بدن راآب کشيده وسروگردن رابدون درآوردن لباسها به نيت غسل بشوييدوبعددرداخل اطاق پلاستيکي پهن کرده وروي آن پارچه اي پهن کردکه آب بجاهاي ديگرجاري نشودوسمت راست وچپ بدن راباابري خيس کنيدبه طوريکه سرسوزني خشک نماند وبه طوريکه بگويند شسته شد.اين غسل کامل است ونيازي به تيمم نيست.

استخر رفتن،روزه را باطل میکند؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم سلام عليکم - فرو بردن سر در آب 1608 اگر روزه‏ دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى بدن او از آب بيرون باشد،بنظر برخي مراجع بنا بر احتياط واجب بايد قضاى آن روزه را بگيرد. ولى اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقدارى از سر بيرون باشد روزه او باطل نمى‏شود. 1609 اگر نصف سر را يک دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد،روزه‏اش باطل نمى ‏شود. 1610 اگر شک کند که تمام سر زير آب رفته يا نه روزه‏اش صحيح است. اگر سهوا آب بخورد روزه باطل نمي شود. انشاءالله عاقبت بخيربشويد. التماس دعا

منظور از اول وقت نماز،چه زمانی است؟

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليکم منظور از اول وقت همان وقت فضيلت نماز است.وقت فضيلت هر نماز متفاوت است و هر چه در ابتداي اين وقت فضيلت نماز خوانده شود بهتر خواهد بود.مثلا براي نماز ظهر بنظر اکثر مراجع وقت فضيلت تازماني است که سايه شاخص به اندازه خود شاخص بشود. انشاءالله عاقبت بخيرشويد. التماس دعا

آیا استعمال دخانیات حرام است؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم سلام عليکم آيت الله مکارم شيرازي(حفظه الله): س- کشيدن سيگار براى افراد مبتدى، و استمرار آن براى افراد معتاد، اعمّ از اين که ترک آن به آسانى ممکن باشد يا نباشد، چه حکمى دارد؟ ج-کشيدن سيگار و انواع دخانيّات، حرام است و با توجّه به اين که ترک آن براى همه معتادان ممکن است، حالت اضطرار معمولا در آن تصوّر نمى شود; مگر به دستور خاص طبيب آگاه، و فرقى بين افراد مبتدى و معتاد نيست. انشاءالله عاقبت بخيربشويد. التماس دعا