کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

مايعي از من خارج ميشود که شباهت به مني دارد غسل لازم است؟

اگر رطوبتي از مرد سالم خارج شود و نداند مني است يا بول يا غير اينها چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن، بدن سست شده، آن رطوبت حکم مني دارد ...

اگر در غسل ترتيبي هنگام شستن سمت راست بدن عمدا يا سهوا سمت چپ را بشوريم آيا غسل باطل است؟؟

آیت الله سیستانی: در غسل ترتيبي ، آنچه واجب است اين است که ابتدا سر و گردن شسته شود و بعد هم بدن، يعني مي توانيد ترتيب بين طرف راست و چپ را رعايت نکنيد هر چند...

بدون رضایت پدر مادرم میتوانم به خانه اقوام و قوم و خویش ها بروم؟

صله رحم حتما اين نيست که به خانه ي اقوام خود برويد بلکه يکي از مصاديق آن مي تواند رفتن به خانه ي ايشان باشد...

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها