کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

وظیفۀ کسی‌که بعد از اذان صبح بیدار می‌شود و خود را محتلم می‌بیند، دربارۀ روزۀ آن روز چیست؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

در روز? ماه رمضان، روزه‌اش صحيح است؛ اگرچه بداند قبل از اذان محتلم شده است (تمام مراجع عظام تقليد)

موفق و پيروز باشيد.

در تصدیق خبر دروغ و تکذیب خبر صحیح، حکم روزۀ شخص چگونه است؟

سلام وقت شما بخير
روزه‌اش باطل مي‌شود (مشهور)
بنا بر احتياط واجب، روزه‌اش باطل مي‌شود (رهبر معظم انقلاب و آيات عظام سيستاني و مکارم)
نقل حديث

آیا دود سیگار و تنباکو و سایر انواع دخانیات روزه را باطل می‌کند؟

باسلامخدمت شما پرسشگر محترم

بنا بر احتياط واجب، پرهيز کند (مشهور)
اگر به حلق برسد، جايز نيست (آيت‌الله‌نوري)
درصورت غليظ‌بودن دود، مبطل روزه است (آيت‌الله‌بهجت)

موفق و پيروز باشيد.

شیاف جامد روزه باطل است یا خیر

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

شياف جامد اشکال ندارد (رهبر معظم انقلاب، آيات عظام خويي، گلپايگاني، بهجت، سيستاني و وحيد)
احتياط واجب اين است که از استعمال شياف‌هايي که براي کيف‌کردن است، مثل شياف ترياک يا براي تغذيه است، خودداري کند (حضرت امام)
احتياط واجب اين است که از استعمال شياف‌هايي که براي تغذيه است، خودداري کند (آيت‌الله‌مکارم)
استعمال شياف‌هاي غيرروان که براي معالجه است، اشکال ندارد و احتياط مستحب است که از استعمال آن‌ها نيز خودداري کند. استعمال شياف‌هايي که براي معالجه است، اشکال ندارد (آيات عظام اراکي و فاضل و نوري).

موفق و پيروز باشيد.

آیا استحاضه روزه را باطل می کند؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
استحاضه بر سه نوع است : قليله , متوسطه و کثيره .
در استحاضه قليله (يعني يک لکه) زن بايد خودش را تطهير کند و لباس را عوض نموده و براى هر نماز يک وضو بگيرد ـ بديهى است اگر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بلافاصله بخواند يک وضو براى هر دو کافى است.
اما در استحاضه متوسط (بيشتر از يک لکه) براى نماز صبح يک غسل بعد از تطهير محل انجام دهد و يک وضو هم بگيرد و اگر براى نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء نيز همين حالت پيش آمد تطهير کردن محل و لباس و يک وضو براى هر نماز کافى است.

آیا استفراغ چه سهوی و چه عمدی روزه را باطل می کند؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
اگر روزه دار، سهوا و بدون اختيار قي و استفراغ کند روزه اش صحيح بوده است ولي چنانچه از روي عمد باشد؛ روزه اش باطل مي شود.

ازضاء شدن در خواب مبطل روزه است آیت الله مکارم

سلام وقت شما بخير
اگر فرد روزه دار در خواب روز محتلم شود و تا پايان روز (حتي بعد از اذان مغرب) غسل ننمايد ،روزه آن روزش صحيح است .ولي بايد براي نمازش غسل کند .
اگر تا قبل از اذان صبح فردا عمدا غسل نکند ،روزه فردايش باطل مي شود و قضا و کفاره دارد.

ایا خود ارضایی روزه را باطل می کند ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترمپ در صورتي که انسان در حال روزه با عمد و آگاهي استمنا کند و مني خارج شود ،روزه اش باطل و علاوه بر قضا کفاره هم واجب مي شود.(1)
اما اگر انسان نمي دانسته که استمنا روزه را باطل مي کند و يقين داشته که براي روزه مشکلي ندارد (احتمال باطل شدن را نمي داد ) و اين کار را انجام داده باشد، روزه اش صحيح است.(2)

مقدار مسافت شرعی برای قصد مسافرت چند کیلو متر است؟

سلام وقت شما بخير

طبق نظر مراجع عظا م حضرات آيات : امام ، اراکي، فاضل، گلپايگاني، صافي، بهجت، خامنه اي، نوري:
هر فرسخ شرعي =حدود 5/5 کيلومتر است.
8 فرسخ =حدود 45 کيلومتر است .
حضرات آيات : خويي ، تبريزي ، وحيد ، سيستاني:
هر فرسخ شرعي = حدود 5/5 کيلومتر است.
8 فرسخ = تقريباً 44 کيلو متر است .
حضرت آيت الله مکارم :
هر فرسخ شرعي = کمتر از 5/5کيلو متر است
8 فرسخ = حدود 43 کيلو متر است

حضرت آيت الله زنجاني:
هر فرسخ شرعي = تقريباً 5 کيلو متر است.
8 فرسخ = حدود 40کيلو متر است.
پي نوشت ها :

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها