کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

آیا ناس روزه را باطل می کند ؟

سلام وقت شما بخير
مقام معظم رهبري: بنا بر احتياط واجب روزه را باطل مي کند..ش 560835
آيت الله مکارم:اشکال دارد. ش197628
آيت الله زنجاني :درفرضي که ذرات آن پائين نرودهم بنابراحتياط نبايد مصرف شود.ش10103
آيت الله سيستاني:اگر چيزي ازآن به حلق نرسد روزه را باطل نمي کند.
سوال از دفتر مراجع توسط سايت اي پرسش

آیا برای کسی که روزه گرفتن حرج و مشقت زیادی دارد روزه واجب است ؟

سلام وقت شما بخير
رهبري:صِرف آنچه ذکر شده مجوّز براي افطار روزه نيست بله هر وقت به حرج و مشقت شديد افتاديد مي‌توانيد افطار نماييد ولي تا در حرج واقع نشده‌ايد نبايد روزه را باطل کنيد که در صورت حرج ومشقت شديد فقط قضا به عهده شما مي‌باشد و کفاره ندارد.ش 553010
مکارم:روزه براوواجب نيست وقضاي آن رادرفصل مناسب به جا آورد. ش197465
زنجاني :اگربافاصله روزه گرفتن –مثلا يک روز درميان –هم برايش ممکن نيست مي تواند روزه نگيرد.10051
صافي: اگرخوف ضررداشته روزه واجب نيست.ش113873
سوال از دفتر مراجع توسط سايت اي پرسش

آیا در مان بیماری برای روزه گرفتن واجب است

سلام وقت شما بخير
رهبري:اگر ترک درمان موجب ضرر معتني به باشد اقدام جهت درمان واجب است.ش553001
مکارم:آري درفرض سوال لازم است.ش197465
زنجاني :بنابراحتياط بايددرمان کند.ش10051
صافي: واجب نيست اگرچه موافق احتياط است.


موفق و پيروز باشيد.

خوابیدن روزه دار با علم به فرورفتن خون لثه درخواب آیا روزه باطل است ؟

سلام وقت شما بخير
رهبري: خوابيدن جايز است و اگردر حال خواب چيزي فرو رفت،‌ روزه باطل نمي شود.
زنجاني :خوابيدن به مقدار متعارف واحتياج اشکال ندارد.
مکارم:درصورتي که نخوابيدن براي شما موجب عسروحرج شود مي توانيدبخوانيدولي سعي کنيدمشکل لثه رابادستور اطباحل کنيد.
سيستاني:اگر خون درحالت خواب ومانند آن به حلق فرورودونتواندازآن جلوگيري کندبه روزه ضررنمي زندامااگربه خاطرمشقت آب دردهان خودراکه همواره باخون غير مستهلک است فرو ببرد وآن را بيرون نريزد روزه اش باطل است

سوال از دفتر مراجع تقليد

اگرفرد روزه دار نماز او قضا شود، روزه ی او چه حکمی دارد؟

سلام وقت شما بخير
روزه باطل نيست اما بايد سعي کند نمازش قضا نشود. چنانچه قضا شد احتياط واجب آن است که پيش از نماز واجب بعدي همان روز، آن را قضا کند.

برگرفته از استفتائات آيت الله العظمي مکارم شيرازي .

آیا دوستی با نامحرم روزه را باطل می کند؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
اولا دوستي با نامحرم حرام است و بايد فورا توبه کرد و اين رابطه را قطع نمود. ثانيا حرف زدن با نامحرم اگر از حد حرفهاي عادي و معمولي فراتر رود و مفسده داشته باشد حرام است. در هر دو صورت، هر چند روزه باطل نمي شود اما مرتکب کار حرامي شده اند و از ثواب روزه آنها کم مي شود.

برگرفته از استفتائات آيت الله العظمي مکارم شيرازي .

حکم روزه در صورت قصد ده روز و سفر به کمتر از مسافت شرعی

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
قصد اقامت ده روز، در دو محل:

1- فاصله دو محل، 3 الي 4 کيلومتر باشد: نماز و روزه در هر دو محل، تمام است.

2- فاصله دومحل، بين 4 تا کمتر از 21.5 کيلومتر است:

الف) اگر روزي يکي دو ساعت برود و برگردد نماز و روزه تمام است، حتي اگر از ابتدا، اين گونه قصد کند.

حکم روزه در وطن سابق را بیان کنید آیت الله مکارم؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
هرگاه انسان در محلي زندگي ميکرده و وطن او بوده، چنانچه از آنجا اعراض کند، يعني ديگر قصد نداشته باشد در آنجا زندگي کند، هر چند گاهي به عنوان مسافرت و ديدار بستگان و دوستان به آنجا برود،روزه اش در آنجا صحيح نيست، خواه در آنجا ملکي داشته باشد يا نه و خواه اقوام و بستگانش در آنجا زندگي کنند يا نکنند، مگر اينکه سالي سه چهار ماه (هرچند بصورت پراکنده) در آن جا اقامت داشته باشد.

برگرفته از استفتائات آيت الله العظمي مکارم شيرازي .

اگر فرد روزه دار غیبت نماید یا دروغ بگوید، حکم روزه ی او چیست؟

سلام وقت شما بخير
اين کار هرچند روزه را باطل نمي کند اما حرام است و از ثواب و اثر روزه کم مي کند.

برگرفته از استفتائات آيت الله العظمي مکارم شيرازي .

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها