آرشیو سوالات

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز یادش بیاید، حکم روزه‌هایی که گرفته است، چیست؟

سلام وقت شما بخير
هم? انواع روزه صحيح است (مشهور)
هم? انواع روزه صحيح است؛ به‌جز روز? ماه رمضان و قضاي آن که بنا بر احتياط واجب، باطل است (آيات عظام گلپايگاني و مکارم)

وظیفۀ کسی‌که بعد از اذان صبح بیدار می‌شود و خود را محتلم می‌بیند، دربارۀ روزۀ آن روز چیست؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

در روز? ماه رمضان، روزه‌اش صحيح است؛ اگرچه بداند قبل از اذان محتلم شده است (تمام مراجع عظام تقليد)

موفق و پيروز باشيد.

در تصدیق خبر دروغ و تکذیب خبر صحیح، حکم روزۀ شخص چگونه است؟

سلام وقت شما بخير
روزه‌اش باطل مي‌شود (مشهور)
بنا بر احتياط واجب، روزه‌اش باطل مي‌شود (رهبر معظم انقلاب و آيات عظام سيستاني و مکارم)
نقل حديث

گرد و غباری که به حلق برسد، روزه باطل می‌شود؟

فرورفتن غبار به حلق، بي‌اختيار يا ازروي فراموشي، روزه را باطل نمي‌کند؛ اگرچه خيلي غليظ باشد. اما اگر شخص روزه‌دار عمداً گرد و غباري را به حلقش برساند:

الف. غبار غليظ است:
روزه‌اش باطل مي‌شود (حضرت امام و آيات عظام فاضل، بهجت، گلپايگاني، تبريزي، صافي و نوري)
بنا بر احتياط واجب روزه‌اش باطل مي‌شود (رهبر معظم انقلاب و آيات عظام خويي و اراکي و وحيد)
اگر عرفاً به آن خوردن بگويند، روزه‌اش باطل مي‌شود و در غير اين صورت، بنا بر احتياط واجب، روزه‌اش باطل مي‌شود (آيت‌الله‌سيستاني)

آیا دود سیگار و تنباکو و سایر انواع دخانیات روزه را باطل می‌کند؟

باسلامخدمت شما پرسشگر محترم

بنا بر احتياط واجب، پرهيز کند (مشهور)
اگر به حلق برسد، جايز نيست (آيت‌الله‌نوري)
درصورت غليظ‌بودن دود، مبطل روزه است (آيت‌الله‌بهجت)

موفق و پيروز باشيد.

شیاف جامد روزه باطل است یا خیر

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

شياف جامد اشکال ندارد (رهبر معظم انقلاب، آيات عظام خويي، گلپايگاني، بهجت، سيستاني و وحيد)
احتياط واجب اين است که از استعمال شياف‌هايي که براي کيف‌کردن است، مثل شياف ترياک يا براي تغذيه است، خودداري کند (حضرت امام)
احتياط واجب اين است که از استعمال شياف‌هايي که براي تغذيه است، خودداري کند (آيت‌الله‌مکارم)
استعمال شياف‌هاي غيرروان که براي معالجه است، اشکال ندارد و احتياط مستحب است که از استعمال آن‌ها نيز خودداري کند. استعمال شياف‌هايي که براي معالجه است، اشکال ندارد (آيات عظام اراکي و فاضل و نوري).

موفق و پيروز باشيد.

آیا استحاضه روزه را باطل می کند؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
استحاضه بر سه نوع است : قليله , متوسطه و کثيره .
در استحاضه قليله (يعني يک لکه) زن بايد خودش را تطهير کند و لباس را عوض نموده و براى هر نماز يک وضو بگيرد ـ بديهى است اگر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بلافاصله بخواند يک وضو براى هر دو کافى است.
اما در استحاضه متوسط (بيشتر از يک لکه) براى نماز صبح يک غسل بعد از تطهير محل انجام دهد و يک وضو هم بگيرد و اگر براى نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء نيز همين حالت پيش آمد تطهير کردن محل و لباس و يک وضو براى هر نماز کافى است.

آیا استفراغ چه سهوی و چه عمدی روزه را باطل می کند؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
اگر روزه دار، سهوا و بدون اختيار قي و استفراغ کند روزه اش صحيح بوده است ولي چنانچه از روي عمد باشد؛ روزه اش باطل مي شود.

اگر در حال روزه عمدا خلط خود را فرو بریم، آیا علاوه بر روزه قضای آن روز کفاره هم باید بدهیم؟

سلام وقت شما بخير
تمام مراجع مراجع (به جز آيات عظام بهجت و سيستانى): فرو بردن خلط - چنانچه به فضاى دهان نيامده باشد - اشکال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتياط واجب آن است که فرو نبرد. توضيح‏المسائل مراجع، م 1580 ؛ آيت‏الله وحيد، توضيح المسائل، م 1588 و دفتر آيت‏الله خامنه‏اى.
آيت‏الله بهجت: فرو بردن خلط اگر در حال غير روزه امر عادى باشد و به فضاى دهان نيز نيامده باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر به فضاى دهان برسد، احتياط واجب آن است که فرو نبرد. توضيح المسائل مراجع، م 1580.

ازضاء شدن در خواب مبطل روزه است آیت الله مکارم

سلام وقت شما بخير
اگر فرد روزه دار در خواب روز محتلم شود و تا پايان روز (حتي بعد از اذان مغرب) غسل ننمايد ،روزه آن روزش صحيح است .ولي بايد براي نمازش غسل کند .
اگر تا قبل از اذان صبح فردا عمدا غسل نکند ،روزه فردايش باطل مي شود و قضا و کفاره دارد.

ایا خود ارضایی روزه را باطل می کند ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترمپ در صورتي که انسان در حال روزه با عمد و آگاهي استمنا کند و مني خارج شود ،روزه اش باطل و علاوه بر قضا کفاره هم واجب مي شود.(1)
اما اگر انسان نمي دانسته که استمنا روزه را باطل مي کند و يقين داشته که براي روزه مشکلي ندارد (احتمال باطل شدن را نمي داد ) و اين کار را انجام داده باشد، روزه اش صحيح است.(2)

مقدار مسافت شرعی برای قصد مسافرت چند کیلو متر است؟

سلام وقت شما بخير

طبق نظر مراجع عظا م حضرات آيات : امام ، اراکي، فاضل، گلپايگاني، صافي، بهجت، خامنه اي، نوري:
هر فرسخ شرعي =حدود 5/5 کيلومتر است.
8 فرسخ =حدود 45 کيلومتر است .
حضرات آيات : خويي ، تبريزي ، وحيد ، سيستاني:
هر فرسخ شرعي = حدود 5/5 کيلومتر است.
8 فرسخ = تقريباً 44 کيلو متر است .
حضرت آيت الله مکارم :
هر فرسخ شرعي = کمتر از 5/5کيلو متر است
8 فرسخ = حدود 43 کيلو متر است

حضرت آيت الله زنجاني:
هر فرسخ شرعي = تقريباً 5 کيلو متر است.
8 فرسخ = حدود 40کيلو متر است.
پي نوشت ها :

آیا ناس روزه را باطل می کند ؟

سلام وقت شما بخير
مقام معظم رهبري: بنا بر احتياط واجب روزه را باطل مي کند..ش 560835
آيت الله مکارم:اشکال دارد. ش197628
آيت الله زنجاني :درفرضي که ذرات آن پائين نرودهم بنابراحتياط نبايد مصرف شود.ش10103
آيت الله سيستاني:اگر چيزي ازآن به حلق نرسد روزه را باطل نمي کند.
سوال از دفتر مراجع توسط سايت اي پرسش

آیا برای کسی که روزه گرفتن حرج و مشقت زیادی دارد روزه واجب است ؟

سلام وقت شما بخير
رهبري:صِرف آنچه ذکر شده مجوّز براي افطار روزه نيست بله هر وقت به حرج و مشقت شديد افتاديد مي‌توانيد افطار نماييد ولي تا در حرج واقع نشده‌ايد نبايد روزه را باطل کنيد که در صورت حرج ومشقت شديد فقط قضا به عهده شما مي‌باشد و کفاره ندارد.ش 553010
مکارم:روزه براوواجب نيست وقضاي آن رادرفصل مناسب به جا آورد. ش197465
زنجاني :اگربافاصله روزه گرفتن –مثلا يک روز درميان –هم برايش ممکن نيست مي تواند روزه نگيرد.10051
صافي: اگرخوف ضررداشته روزه واجب نيست.ش113873
سوال از دفتر مراجع توسط سايت اي پرسش

آیا در مان بیماری برای روزه گرفتن واجب است

سلام وقت شما بخير
رهبري:اگر ترک درمان موجب ضرر معتني به باشد اقدام جهت درمان واجب است.ش553001
مکارم:آري درفرض سوال لازم است.ش197465
زنجاني :بنابراحتياط بايددرمان کند.ش10051
صافي: واجب نيست اگرچه موافق احتياط است.


موفق و پيروز باشيد.

خوابیدن روزه دار با علم به فرورفتن خون لثه درخواب آیا روزه باطل است ؟

سلام وقت شما بخير
رهبري: خوابيدن جايز است و اگردر حال خواب چيزي فرو رفت،‌ روزه باطل نمي شود.
زنجاني :خوابيدن به مقدار متعارف واحتياج اشکال ندارد.
مکارم:درصورتي که نخوابيدن براي شما موجب عسروحرج شود مي توانيدبخوانيدولي سعي کنيدمشکل لثه رابادستور اطباحل کنيد.
سيستاني:اگر خون درحالت خواب ومانند آن به حلق فرورودونتواندازآن جلوگيري کندبه روزه ضررنمي زندامااگربه خاطرمشقت آب دردهان خودراکه همواره باخون غير مستهلک است فرو ببرد وآن را بيرون نريزد روزه اش باطل است

سوال از دفتر مراجع تقليد

اگرفرد روزه دار نماز او قضا شود، روزه ی او چه حکمی دارد؟

سلام وقت شما بخير
روزه باطل نيست اما بايد سعي کند نمازش قضا نشود. چنانچه قضا شد احتياط واجب آن است که پيش از نماز واجب بعدي همان روز، آن را قضا کند.

برگرفته از استفتائات آيت الله العظمي مکارم شيرازي .

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها