آرشیو سوالات

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

آیا جایز است مقداری آب برای رفع تشنگی در ماه مبارک رمضان بخوریم ؟

سلام وقت شما بخير آيات عظام: امام، خوئي، اراکي، فاضل، نوري: اگر روزه دار به قدري تشنه شود که بترسد از تشنگي بميرد مي تواند به اندازه اي که ازمردن نجات پيدا کند آب بياشامد ولي روزه او باطل مي شود و اگر ماه رمضان باشد، بايد در بقيه روز از بجا آوردن کاري که روزه را باطل ميکند خودداري نمايد. (فاضل: و قضاي آن را هم بگيرد). آيات عظام: گلپايگاني، صافي: اگر روزه دار به قدري تشنه شود که بترسد از تشنگي بميرد واجب است به اندازه اي که ازمردن نجات پيدا کند آب بياشامد ولي روزه او باطل مي شود و اگر ماه رمضان باشد، بايد در بقيه روز از بجا آوردن کاري که روزه را باطل مي کند خودداري نمايد.

قاتل امام حسین علیه السلام چه کسی بود؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم تاريخ نگاران دربارة قاتل امام حسين(ع) اختلاف نظر دارند1[1] و اين اختلاف ناشي از آن است که معمولاً مسايل تاريخي ابهام داشته و از شفافيت برخوردار نيست. جنگ ها و قيام ها نيز از اين قاعده جدا نيستند؛ زيرا در جنگ ها افراد و عوامل متعددي در قتل فرماندهان و سربازان تأثير گذارند، از اين رو تشخيص اين که قاتل فلان فرمانده، فلان شخص است، مشکل مي‌باشد.

آیا دادن وجوهات شرعی به مرجعی دیگر غیر از مرجع تقلید خود جایز است

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم آيات عظام: امام خميني، گلپايگاني، اراکي، صافي، سبحاني، نوري همداني: اگر انسان بخواهد سهم امــام (عليه السلام) را به مجـتهدي که از او تـقليـد نمي کند بدهـد، در صورتي به او اذن داده مي شود که بدانـد آن مجـتهد و مجـتهدي که از او تقليد مي کند، سهم امام (عليه السلام) را به يک طور مصرف مي کنند.

خمس هدیه را بیان کنید ؟

سلام وقت شما بخير آيات عظام: امام خميني، امام خامنه اي، مظاهري: اگر از غير کسب مالي به دست آورد (مانند: بخشش، هبه، جايزه وصيت، مهريه، ارث، نذر، وقف و...) واجب نيست خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد(1). (1) آيات عظام: اراکي، خوئي، گلپايگاني، سيستاني، صافي: اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد. آيةالله العظمي تبريزي: اگر از مخارج سالش زياد بيايد و آن هديه چيز کم يا کوچکي حساب نشود، بايد خمس آن را بدهد. آيات عظام: فاضل لنکراني، بهجت، مکارم شيرازي: اگر از مخارج سالش زياد بيايد بنابراحتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

فضیلت زکات و زکات فطره را بیان کنید؟

سلام وقت شما بخير جايگاه زکات فطرة علاوه بر زکاتى که به اموال در صورت وجود داشتن شرايط تعلق ميگيرد، يک منبع ساده و عادى نيز براى رفع نيازهاى فردى و اجتماعى در نظر گرفته شده است که آن را زکات فطرة ميگويند. زکات فطرة اين است که هر فرد مسلمان که توانائى اداره کردن زندگى خود و اشخاص تحت اداره خود را داشته باشد و براى تأمين نيازهاى سالانه خويش نيازى به غير ندارد، مکلف است بابت خود و هر کس ديگرى که مخارج آنان را به عهده دارد، از افراد خانواده و غير آنان مقدارى از خوراک معمولى يا معادل آن را از نظر قيمت بپردازد.

فطره مهمان شب عید فطر برعهده کیست ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم آيةالله العظمي امام خميني: فطره مهماني که قبل از غروب شب عيد فطر با رضايت ميزبان وارد شده و نان خور حساب شود بر ميزبان واجب است. آيةالله العظمي خوئي: اگر کسي را [فقط] شب عيد فطر دعوت کنند هرچند پيش از غروب بيايند فطره اش بر ميزبان واجب نيست. استفتائات، س607 آيات عظام: گلپايگاني، ‌صافي: اگر [مهمان] پيش از مغرب وارد شود و بگويند امشب نان او را داده - هرچند نان خور حساب نشود- [بر ميزبان] واجب است. آيةالله العظمي اراکي: فطره مهمان بر عهده ميزبان است هرچند در غير منزل همچون حسينيه يا مسجد افطاري دهد.

مصرف زکات فطره در چه راههایی جایز است ؟

سلام وقت شما بخير آيات عظام: امام خميني، اراکي، خوئي، تبريزي، فاضل لنکراني، بهجت (قدّس سرّهم) و نوري همداني (مدّظلّه): احتياط مستحّب آن است که {زکات فطره را} فقط به فقراي شيعه بدهد. آيةالله العظمي امام خامنه اي (مدّظلّه): بهتر است {زکات فطره} را به فقير بدهند. آيةالله العظمي شبيري زنجاني (مدّظلّه): احتياط مستحّب آن است که {زکات فطره را} فقط به فقراي شيعه بلکه فقط به مساکين (يعني فقراي بسيار نيازمند) بدهند. آيةالله العظمي سبحاني (مدّظلّه): احتياط واجب آن است که {زکات فطره را} فقط به فقراى شيعه بدهد.

آیاکم کردن مخارج (گندم و جو و خرما و انگور) موقع دادن زکات جایز است یا خیر؟

سلام وقت شما بخير آيات عظام: امام خميني، اراکي، فاضل لنکراني، نوري همداني: مخارجي را که براي گندم و جو و خرما و انگور گرده است حتي مقداري از قيمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده، مي تواند از حاصل کسر کند. و چنانچه پيش از کم کردن اينها به 288 من و 45 مثقال کم برسد، بايد (فاضل: بنابر احتياط واجب) زکات باقي مانده آن را بدهد. آيةالله العظمي امام خامنه اي: مخارجي را که داده مانند پول کارگر و وسايل کار و شخم، مي تواند از حاصل کسر کند و چنانچه پس از کم کردن اينها، باقيمانده آن به حدّ نصاب برسد، بايد زکات آن را بدهد. ولي پول زحمت خودش را نميتواند کم کند.

حکم حدث اصغر در حین غسل چیست ؟

سلام وقت شما بخير آيةالله العظمي امام خميني: اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند، مثلاً بول کند بنابراقوا غسلش باطل نمي شود وليکن بعد از غسل براي چيزهائي که وضو در آنها شرط است بايد وضو بگيرد. آيةالله العظمي اراکي: اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند، مثلاً بول کند غسل باطل نمي شود ولي اگر غسل جنابت باشد بايد مانند ساير غسلها براي نماز وضو هم بگيرد. آيةالله العظمي خوئي: اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند، مثلاً بول کند بايد غسل را رها کرده و غسل ديگري بنمايد؛ و چنانچه بخواهد غسل ترتيبي نمايد بنابراحتياط مستحبي وضو هم بگيرد.

وظیفه مکلّف پس از باطل شدن تیمم چیست ؟

سلام وقت شما بخير امام خميني، اراکي، فاضل، نوري، مظاهري، سبحاني: اگر بدل از غسل تيمّم کند و بعد کاري که وضو را باطل مي کند براي او پيش آيد، چنانچه براي نمازهاي بعد نتواند غسل کند بايد وضو بگيرد و اگر نمي تواند وضو بگيرد، بايد بدل از وضو تيمّم نمايد.

کیفیت غسل ارتماسی را بیان کنید ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم آيات عظام: امام خميني، نوري همداني: در غسل ارتماسي اگر به نيّت غسل ارتماسي به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن زير آب رود غسل او صحيح است و احتياط آن است که يکدفعه زير آب رود. آيات عظام: گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي گلپايگاني، شبيري زنجاني: در غسل ارتماسي بايد در يک آن، آب تمام بدن را فرا بگيرد، پس اگربه نيّت غسل ارتماسي درآب فرو رود چنانچه پاي او روي زمين باشد بايد از زمين بلند کند.

به چه دلیل خلیفه دوم متعه را حرام کرد؟

متعه يا ازدواج موقت از احکامي ‌است که در زمان خليفه دوم منع شد. از جابر بن عبدالله انصاري نقل شده است: ما زمان پيامبر(ص) متعه مي‌کرديم، در زمان ابوبکر نيز اين کار مجاز بود تا اين‌که عمر از اين کار نهي کرد.[1] اگرچه نقل‌هايي وجود دارد که متعه در همان زمان پيامبر(ص) ممنوع شده بود،[2] اما نظر تمام شيعيان و بسياري از اهل سنت آن است که اين ممنوعيت در زمان عمر اتفاق افتاده است. درباره چرايي مخالفت خليفه دوم با اين حکم؛ مطالبي بيان شده است که در ذيل، به بررسي آنها مي‌پردازيم: 1.

خواندن چه مقدار از قرآن بر جنب حرام است؟

سلام.پرسشگر محترم آيات عظام: امام، اراکي، نوري: خواندن سوره ‏اى که سجده واجب دارد و اگر يک حرف را به قصد يکى از اين چهار سوره هم بخواند حرام است. آيات عظام: گلپايگاني، صافي: خواندن آيه‏ اى که سجده واجب دارد و اگر يک حرف از اين چهار آيه را هم بخواند حرام است و احتياط مستحب آن است که آيات ديگر سوره سجده دار را نيز نخواند. آيات عظام: خوئي، تبريزي، سيستاني، مظاهري: خواندن هر يک از آيات سجده واجب. آيةالله العظمي فاضل: خواندن سوره ‏اى که سجده واجب دارد و اگر يک حرف از اين چهار سور را هم بخواند حرام است.

آیاعرق جنب از حرام نجس است یا خیر؟

سلام وقت شما بخير آيات عظام: امام خميني، فاضل لنکراني، نوري همداني: عرق جنب از حرام، نجس نيست ولي احتياط واجب آن است که با بدن يا لباسي که به آن الوده شده نماز نخوانند آيةالله العظمي اراکي: عرق جنب ازحرام گرچه نجس بودن آن، محلّ اشکال است ولي با بدن يا لباسي که به آن، آلوده شده نمي توان نماز خواند. آيةالله العظمي خوئي: عرق جنب از حرام پاک است و بنابر احتياط مستحبّ نماز با آن نخوانند. آيةالله العظمي وحيد خراساني: عرق جنب از حرام پاک است و بنابراحتياط واجب) نماز با آن نخوانند.

آیا شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی اتوماتیک پاک کننده است ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم آيةالله العظمي امام خميني (قدّس سرّه): سؤال: آيا لباس شستن با هر نوع ماشين لباس‏شوئى خانگى پاک کننده مى‏باشد يا خير؟ اگر پاک مى‏کند شرائط آن به چه صورت است؟ پاسخ: اگر بعد از زوال عين نجاست؛ يک مرتبه با آب لوله يا دو مرتبه با آب قليل مى‏شويد پاک مى‏کند. سؤال: آيا در ماشين‏هاى لباسشوئى برقى که مقدارى آب از شير متصل به کر داخل مخزن جمع مى‏شود و روى لباسها مى‏ريزد و بعد آب قطع مى‏شود و آب موجود در مخزن در اثر نيروى گريز از مرکز از لباسها جدا شده و بيرون مى‏رود آيا از نظر شرعى لباسها پاک است يا خير؟

بدعت چیست و ملاک آن در اسلام چیست؟

براي روشن شدن جواب توجه شما را به چند نکته جلب مي کنيم: 1. بدعت گذاري در دين[1] از گناهان کبيره است و در حرمت آن هيچ ترديدي نيست. پيامبر اکرم (ص) فرمود: کل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة في النار ؛[2] ايجاد هر امري که سابقه در دين نداشته بدعت است و هر بدعتي گمراهي است و هر گمراهي در آتش است. 2. بدعت نوعي تصرف در دين، از طريق افزون يا کاستن شريعت است. بنابراين، آن جا که نوآوري، ربطي به دين و شريعت نداشته باشد، بلکه به عنوان يک مسئله عرفي و عادي انجام گيرد، بدعت نخواهد بود.

چرا ما نماز عید را که مستحب است به جماعت برگزار می کنیم، اما به جماعت خواندن نماز تراویح را صحیح نمی دانیم؟

دليل ما در برگزار نکردن نماز تراويح؛ اين است که در زمان پيامبر اسلام(ص)، خليفه اول، همچنين مدتي از زمان خلافت خليفه دوم، نوافل ماه رمضان به صورت فُرادا خوانده مي­شد. در اين باره از امام صادق(ع) روايت شده است: «روز? رمضان واجب و برپايي جماعت در شب بدعت است. پيامبر اسلام(ص) نماز تراويح را در شب­هاي ماه رمضان به جماعت برگزار نکرد.

لطفا زمان بلوغ شرعی وتکلیف را بیان کنید ؟

سلام آيات عظام: امام خميني، خوئي، گلپايگاني، اراکي، تبريزي، بهجت، فاضل لنکراني، امام خامنه اي، شبيري زنجاني، مکارم شيرازي، نوري همداني، سبحاني، صافي گلپايگاني، مظاهري: نشانه بالغ شدن {دختر يا پسر}، يکي از سه چيز است(1): اوّل: روييدن موي درشت زير شکم بالاي عورت(2)، دوم: بيرون آمدن مني(3). سوم: تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نه سال قمري در زن. -------------- (1) بنابراين هر يک از اين سه نشانه به تنهايي، علامت بلوغ و رسيدن به حدّ تلکيف شرعي است. (2) آيةالله العظمي مظاهري: روييدن موى درشت در بدن. (3) در خواب يا بيداري.

نکات تریتی شب حجله را بیان کنید؟

سلام در آموزه هاى اسلامى به تمام ابعاد زندگى توجه و عنايت شده است و حتى به نکات ارزشمندى در رابطه با مسايل زناشوييپرداخته شده است که به نمونه هايى اشاره مى شود :

الف ) رو به قبله و پشت به قبله نبودن يکى از توصيههاى معنوى در رابطه با آميزش اين است که رو به قبله و پشت به قبله نباشد ، همانطور که رو به قبله و پشت به قبله ، دستشويى رفتن ( ادرار کردن ) جايز نيست ، رو به قبله و پشت به قبله ، آميزش کردن ، مکروه است و ناپسند مى باشد . امام صادق ( عليه السلام ) فرمودند : پيامبر نهيفرموده از آميزش در حالى که زن و شوهر پشت به قبله يا رو به قبله باشند . 1 ( کف پا و فرق سر رو به قبله نباشد )

پیامبران اولوالعزم کیست و نام کتابهای آنها را بیان کنید ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم کلمه اولوالعزم يک بار در قرآن آمده است. خداوند مي­فرمايد: مانند رسولان اولوالعزم صبر کن و... .[1] عزم به معناى اراده محکم و استوار است.

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها