جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

نظر خودتان را ارسال کنید

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

آیا لاک مانع وضو است؟

متن سوال: 
با سلام اگر ناخن هاي دست و يا پا را لاک زده باشيم وضو صحيح است؟ اگر 4تا از ناخن انگشتان لاک داشته باشد و انگشت کوچيکه بدون لاک باشد وضو صحيح است؟

سلام وقت شما بخير 1- لاک مانع رسيدن آب به پوست است براي وضو و غسل بايد برطرف شود 2- اگر سوالتان در مورد مسح پامي باشد اگر چهار انگشت لاک دارد.. انگشت کوچک لاک ندارد به فتواي رهبري ايرادي ندارد. موفق باشيد.