جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

نظر خودتان را ارسال کنید

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

حکم رابطه پسر با پسرچیست؟

متن سوال: 
حکم روابط جنسي پسر با پسر چيست

سلام وقت شما بخير حرام و گناه کبيره است و در صورت دخول، فاعل نبايد با خواهر، مادر و دختر مفعول ازدواج کند. در پناه حق.

نوع سوال: