جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

نظر خودتان را ارسال کنید

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین

اگر در نماز تشهد را فراموش کنیم حکم چیست؟

متن سوال: 
اگر در نماز تشهد فراموش شود سهوا بايد چکار کنم

سلام وقت شما بخير اگر قبل رکوع رکعت قبلي يادتان آمد برگرديد و انجام دهيد و اگر در رکوع يا بعدش يادتان آمد بعد سلام نماز ابتدا تشهد را قضا کنيد و سپس سجده سهو را انجام دهيد. موفق باشيد.

نوع سوال: