حکم لک بینی قبل از حیض چیست؟

متن سوال: 
باسلام من قبل قاعدگي چند روز لک بيني پيوسته دارم الان چهارروز مانده به شروع قاعدگي يه لک کوچک ديدم ودو روزه پاک هستم وعلايمي ندارم الان ديگه نميتونم نزديکي داشته باشم؟؟

سلام عليکم
1- لک قبل شروع حيض که در ادامه ي عادت ماهانه نيست، و تداوم سه روز پياپي را ندارد مثل فرض سوال شما که لکي ديده ايد و بعد کاملا پاک شده ايد (بر فرضي که کاملا پاک شويد و حتي داخل هم پاک باشد) حکم حيض را ندارد و استحاضه است. لذا نماز و واجبات با انجام احکام استحاضه لازم است.
2- اگر استحاضه قليله باشد نزديکي ايرادي ندارد. در استحاضه متوسطه و کثيره اگر غسل انجام شده و در همان وقت نماز نزديکي ميخواهد نزديکي انجام شود همان غسل استحاضه که انجام شده براي نزديکي کافيست. و اگر در غير وقت نماز نزديکي بخواهد صورت گيرد احتياط واجب آن است که غسلي قبل نزديکي زن انجام دهد. 1
توضيح بيشتر با 096400

منبع
1. عروه بحث استحاضه مساله ي 18

نوع سوال: 

ارسال سوال

3 + 7 =

پربازدیدترین ها