ديدن فيلم های تحریک کننده جنسی چه حکمي دارد براي فرد متاهل چه حکمي دارد

متن سوال: 
ديدن فيلم های تحریک کننده جنسی چه حکمي دارد براي فرد متاهل چه حکمي دارد

سلام عليکم
چه شخص متاهل باشد چه مجرد باشد فرقی ندارد و دیدن این فیلم ها جايز نيست. 1
منبع
1. http://portal.anhar.ir/node/2563#gsc.tab=0

نوع سوال: 

ارسال سوال

3 + 7 =

پربازدیدترین ها