سلام.امتحاناي من ميفته ماه رمضون.اشکال نداره من امتحاناموکه دادم روزروشروع کنم؟يعني موقع امتحاناسختم ميشه روزه گرفتن.ممنون

متن سوال: 
سلام.امتحاناي من ميفته ماه رمضون.اشکال نداره من امتحاناموکه دادم روزروشروع کنم؟يعني موقع امتحاناسختم ميشه روزه گرفتن.ممنون

سلام؛امتحانات،گرماو...مجوزي براي ترک روزه نيست.بايدروزه رابگيريد.واگرعمداروزه راباچيزحلالي بازکنيدبايدعلاوه برقضاکفاره سنگيني هم بپردازيد(يا60روزباکيفيتي خاص بايدروزه بگيريديابه60فقيرهرکدام1مدطعام بدهيد)؛ميتوانيدتاقبل ازاذان ظهربمقدارمسافت شرعي سفرکنيدوبعدازرسيدن به حدترخص،روزه رابازکنيدوبعداتاقبل ازرمضان بعدي قضاي اينهارا بگيريد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

9 + 6 =

ارسال سوال

2 + 0 =

پربازدیدترین ها