سلام:کسي که فوت مي کند آيا واجب هست که هرسال براي او گوسفند قرباني کنند؟يا فقط سال اول کفايت مي کند؟مرجع آيت الله خامنه اي

متن سوال: 
سلام:کسي که فوت مي کند آيا واجب هست که هرسال براي او گوسفند قرباني کنند؟يا فقط سال اول کفايت مي کند؟مرجع آيت الله خامنه اي

سلام واجب نيست هر سال قرباني کنند بلکه سال اول هم واجب نيست.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

11 + 8 =

ارسال سوال

3 + 7 =

پربازدیدترین ها