سلام اعتکاف رادرصورتيکه روزه قضاي واجب گردن مان است ،ميتوانيم نيت روزه قضا نماییم؟

متن سوال: 
سلام اعتکاف رادرصورتيکه روزه قضاي واجب گردن مان است ،ميتوانيم نيت روزه قضا نماییم؟

سلام کسي که روزه قضا دارد هر سه روز را قضا نيت کند

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 0 =

ارسال سوال

10 + 3 =

پربازدیدترین ها