مرکز ملي پاسخگويي به سوالات ديني نمايندگي خراسان رضوي
آماده پاسخگويي به سوالات مردم در موضوعات ذيل ميباشد

  •     اخلاق
  •     تاريخ اسلام
  •     احکام شرعي
  •     کلام و اعتقادات
  •     علوم قرآن و حديث
  •     مشاوره خانواده، ازدواج ،کودک ونوجوان و....