آیا دوران حکومت آقا ابا عبدالله الحسین (علیه السلام ) در عصر رجعت ، 50 هزار سال می باشد؟

متن سوال: 
سلام عليکم در يک همايش از زبان يکي از زبان يک خطيب نقل شد که دوران حکومت آقا ابا عبدالله الحسين (عليه السلام ) در عصر رجعت ، 50 هزار سال مي باشد.آيا اين سخن صحيح است؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
خير مطلب ذکر شده نمي تواند صحيح باشد و در اين رابطه احاديث و مطالب فراواني نقل شده است که ما به برخي از آنها اشاره مي کنيم. شيخ حر عاملي به نقل از تفسير علي بن ابراهيم قمي مي نويسد: «... خدا امامان را از نسل امام حسين ـ عليه السلام ـ قرار (داده) و پس از مرگ او را به دنيا برگرداند و ياريش کند تا دشمنانش را بکشد. و سلطنت روي زمينش دهد.»[1]
سعد بن عبدالله در کتاب «مختصر البصائر» از معلي بن خنيس و زيد شحام نقل مي کند که گفتند: حضرت صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: «اوّل کسي که در رجعت بر مي گردد حسين ـ عليه السلام ـ است،‌ به قدري در دنيا بماند که ابروهايش روي چشمانش را بگيرد»[2] علامه مجلسي از قطب راوندي از امام باقر ـ عليه السلام ـ از امام حسين ـ عليه السلام ـ روايت کرده که فرمود: «پس اول کس که زمين شکافته شود و او بيرون آيد پيش از قيامت من باشم... پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ شمشير خود را به دست قائم آل محمد ـ عليهم السلام ـ بدهد، پس ما بعد از آن آن قدر در روي زمين بمانيم که خدا خواهد.»[3] بعد از نقل اين حديث علامه مجلسي مي نويسد: «در احاديث معتبره وارد شده است که: اوّل کسي که در رجعت زنده مي شود و بر مي گردد حضرت امام حسين ـ عليه السلام ـ مي باشد و آن قدر در زمين پادشاهي کند که موهاي ابروي مبارکش در روي چشم مبارکش افتد.»[4] احاديث در اين زمينه بسيار زياد است و علامه مجلسي و شيخ حر عاملي احاديث رجعت امام علي امام حسين ـ عليهما السلام ـ را متواتر مي دانند.[5]
مدت حکومت امام حسين ـ عليه السلام ـ : در اين زمينه هم روايات متعددي ذکر شده که بعضاً در رابطه با طول حکومت با يکديگر اختلاف دارند. شيخ حر عاملي در دليل شصت و يکم در رابطه با رجعت مي نويسد: «شيخ طوسي در آخر کتاب غيبت از جابر جعفي نقل مي کند که حضرت باقر ـ عليه السلام ـ فرمود: « به خدا يکي از ما اهل بيت بعد از مرگ سيصد سال سلطنت مي کند. نه سال هم اضافه مي کند» گفتم کي؟ فرمود بعد از حضرت قائم... پرسيدم حضرت قائم در عالم چند سال سلطنت مي کند؟ فرمود: نوزده سال سپس منتقم خارج شود...
شيخ حر عاملي بعد از بررسي اين حديث مي گويد: بعيد نيست که منتقم حضرت امام حسين ـ عليه السلام ـ باشد.»[6] علامه مجلسي در کتاب «رجعت» مي نويسد: «در روايتي وارد شده است که: حضرت امام حسين ـ عليه السلام ـ بعد از حضرت صاحب الأمر ـ عليه السلام ـ سيصد و نه سال پادشاهي جميعِ روي زمين خواهد کرد...»[7] در برخي از روايات مدت حکومت آن حضرت چهل سال بيان شده، حديثي از امام صادق ـ عليه السلام ـ روايت شده در «منتخب البصائر» که حضرت مي فرمايد: «اوّل کسي که در رجعت بر مي گردد حضرت حسين بن علي ـ عليه السلام ـ است و مکث مي کند در زمين چهل سال...»[8] و در حديثي ديگر از امام صادق ـ عليه السلام ـ مدت فرمانروائي امام حسين ـ عليه السلام ـ را در رجعت 40 هزار سال بيان فرموده است.[9]
نتيجه گيري: اصل رجعت از نظر شيعه محقق خواهد شد. امّا بين علماي شيعه درباره کيفيت رجعت و مدت حکومت ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ ، اختلاف نظر وجود دارد. ولي در اصل موضوع اتفاق دارند.
«احاديث در رجعت علي ـ عليه السلام ـ و امام حسين ـ عليه السلام ـ از لحاظ مفهوم در حد قابل قبول است و در باقي ائمه هم روايات زياد است و کيفيت رجوع آنها... تمامي علم آن با خداي سبحان و اولياي عظام او مي باشد.»[10] «اخبار در رجعت اميرالمؤمنين و حسين ـ عليهما السلام ـ و رجعت حضرت رسول ـ صلي الله عليه و آله ـ متواتر است... اما خصوصيات رجعت، اخبار در آن مختلف است و ضرورت و لزومي در تحقيق اين خصوصيات نيست بلکه ايمان و اعتقاد اجمالي بر آن کفايت مي کند و اختلاف اخبار در خصوصيات يک چيزي باعث انکار اصل آن نمي شود.»[11] اعتقاد به جزئيات رجعت از جلمه ضروريات نيست، آنچه که ضروري مذهب است رجعت ائمه ـ عليهم السلام ـ و تشکيل حکومت اسلامي است... اما مدّت زمان حکومت چقدر است اعتقاد به مقدار معيني، وجوبي ندارد.»[12]

پي نوشت ها:
1. شيخ حر عاملي، الايقاط من الهجمه بالبرهان علي الرجعة، ترجمه احمد جنتي، قم المطبعة العلمية، 1341، ص 345.
2 . شيخ حر عاملي، پيشين، ص 358.
3. محمدباقر مجلسي، رجعت، چاپ اول، تهران، انتشارات رسالت قلم، 1368، ص 102.
4 . همان، ص 104، اين حديث عيناً از امام صادق ـ عليه السلام ـ روايت شده مراجعه شود به: کتاب شيعه و رجعت، محمدرضا طبسي نجفي، ترجمه ميرشاولد، چاپ اول، مرکز انتشارات دارالنشر اسلامي، قم، 1376، ص 138، به نقل از تفسير برهان.
5 . علامه مجلسي، پيشين، ص 117، شيخ حر عاملي، پيشين، ص 46.
6 . شيخ حر عاملي، پيشين، ص 345، در روايتي ديگر شبيه به همين روايت مدت سلطنت امام حسين ـ عليه السلام ـ را 309 سال ذکر کرده و آنجا لقب المنتصر را براي امام(ع) به کار برده، مراجعه شود به کتاب «بيداري امت در اثبات رجعت»، آيت الله سيدمحمد مهدي اصفهاني، ترجمه ابوالقاسم سحاب، چاپ اول، انتشارات علمي، 1331، 7 . محمدباقر مجلسي، پيشين، ص 104.
8 . آيت الله سيدمحمد مهدي اصفهاني، پيشين، ص 37.
9. محمد خادمي شيرازي، رجعت، چاپ اول، تهران، مؤسسه نشر و تبليغ، 1365، ص 190 به نقل از تفسير برهان، ج 2، ص 408.
10. سيدمحمد مهدي اصفهاني، پيشين، ص 46.
11. همان، ص 53.
12. نجم الدين طبسي، پيشين، ص 127.
موفق و پيروز باشيد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =

پربازدیدترین ها