امروز روزه گرفتم ولي متاسفانه خونريزي در حد لکه قهوه اي رنگ دارم وترشحاتمم قهوه اي رنگه.. تازه دوران پريوديم تمام شده .

متن سوال: 
امروز روزه گرفتم ولي متاسفانه خونريزي در حد لکه قهوه اي رنگ دارم وترشحاتمم قهوه اي رنگه.. تازه دوران پريوديم تمام شده .

سلام اگر ترشح ياد شده مرتبه ضعيفى از خون و يا يك نقطه از خون باشد و يا معلوم شود در باطن به صورت خون است،ودر ایام پایانی عادت باشد حكم به حيض مى‏شود؛ باید غسل کنید مگر آنكه از ده روز تجاوز كند، در اين صورت استحاضه است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

7 + 9 =

ارسال سوال

8 + 10 =

پربازدیدترین ها