اوج شهوت به چه حالتی گفته میشود؟

متن سوال: 
اوج شهوت به چه حالتی گفته میشود؟

اوج لذت و شهوت، به حالتي گفته مي شود که در آن حال، معمولا انسان از خود بي خود مي شود. لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال، انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند. حالت شهوتش تمام شده و معمولا بدنش سست مي شود. حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت، ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد، ولي وقتي غذا خورد و سير شد، ديگر ميل به غذا ندارد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

11 + 1 =

ارسال سوال

13 + 6 =

پربازدیدترین ها