باسلام ،خواستم بدونم بره برا قرباني اگه کور باشه مشکلي دارد يا ن؟

متن سوال: 
باسلام ،خواستم بدونم بره برا قرباني اگه کور باشه مشکلي دارد يا ن؟

سلام؛قرباني کردن براي کسي که دراعمال حجِّ واجب نيست،واجب نمي باشد و در قرباني مستحبي هم افضل قرباني کردن شتر و گاو و گوسفندسالمي است که شرايط قرباني حج را داشته باشد(بي عيب،چاق،وگوسفند6ماهه يا1ساله باشدو...)

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 9 =

ارسال سوال

12 + 2 =

پربازدیدترین ها