با سلام اگر آب به مدفوع عروس هلندي برخورد کند و بعد به لباس بخورد،آيا خواندن نماز با اين لباس اشکال دارد؟آيت الله سيستاني

متن سوال: 
با سلام اگر آب به مدفوع عروس هلندي برخورد کند و بعد به لباس بخورد،آيا خواندن نماز با اين لباس اشکال دارد؟آيت الله سيستاني

سلام نجس نيست و نماز با آن لباس صحيح است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

9 + 0 =

ارسال سوال

6 + 14 =

پربازدیدترین ها