با سلام اگر آب به مدفوع عروس هلندي برخورد کند و بعد به لباس بخورد،آيا خواندن نماز با اين لباس اشکال دارد؟آيت الله سيستاني

متن سوال: 
با سلام اگر آب به مدفوع عروس هلندي برخورد کند و بعد به لباس بخورد،آيا خواندن نماز با اين لباس اشکال دارد؟آيت الله سيستاني

سلام نجس نيست و نماز با آن لباس صحيح است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

6 + 5 =

ارسال سوال

16 + 1 =

پربازدیدترین ها