ببخشيد وقتي اب مني اومد اگه همون قسمت رو بشوريم ديگه نجسي برطرف ميشه؟

متن سوال: 
ببخشيد وقتي اب مني اومد اگه همون قسمت رو بشوريم ديگه نجسي برطرف ميشه؟

سلام بله فقط محل برخورد با مني نجس است و بعد شستن پاک ميشود /بعد از خروج مني هرچند تطهير صورت بگيرداما براي نماز و برخي امور غسل جنابت واجب است.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

7 + 3 =

ارسال سوال

9 + 6 =

پربازدیدترین ها