سلام، زني که عادت ماهيانه شده ميتواند ختم قرآن و يا قرآن بخواند يا نه، آيا مرد جنب شده قرآن بخواند يا نه?

متن سوال: 
سلام، زني که عادت ماهيانه شده ميتواند ختم قرآن و يا قرآن بخواند يا نه، آيا مرد جنب شده قرآن بخواند يا نه?

سلام؛خواندن«تلفظ کردن»آياتيکه سجده واجب داردبرحائض و جنب حرام است(بنظربرخي مراجع خواندن کل سوره اي که درآن سجده واجب است«حتي بسم الله اول سوره»حرام است)اماخواندن بقيه قرآن حرام نيست.(فقط نبايدآيات واسماءمتبرکه مس شود)(سوالات احکام رابانام مرجعتان ارسال بفرماييد)

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 15 =

ارسال سوال

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 10 =

پربازدیدترین ها