سلام؛مقلدی نوری همدانی ام.سگ و گربه های زیادی در پیاده رو ها و شهرمان مدفوع می کنند.وقتی باران می بارد آیا همه جا و کف کفشهای ما نجس است؟

متن سوال: 
با سلام درشهره کوچکي زندگي ميکنم که در پاييز و زمستان سگ هاي زيادي داخل شهروپياده رو هستن حتي روي سنگ فرش و آسفالت مدفوع ميکنند فرقي نمي کند گربه هم هستش حالا مدفوع روي آسفالت و پياده رو هس باران روش ببارد وسرازير شود ومدفوع سره جاش بماند ازمدفوع تا اون جوب هاي خيلي خيلي کم ارتفاع سه متر فاصله است چه در هنگام امدنه باران درشب ونيامدن درصب که خيسي ونمي باقي مانده ازبارشه شب که ما از کناره مدفوع رد ميشويم آيا آن زمين وزيره کفشه ما نجس شده است(نوري همداني)

سلام
درفرض سوال خيابان و پياده رو وغيره نجس نيست و فقط همان محل مدفوع نجس است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

10 + 5 =

ارسال سوال

7 + 5 =

پربازدیدترین ها