سلام/بنده بعلت درد درقسمت سینوزیت (پیشانی وبخصوص بینی وگونه ها)هروقت وضو میگیرم شدت درد بیشتر می شود(حتی با آب گرم).....آیامی توانم تیمم کنم؟؟؟؟بایدچکارکنم؟؟؟

متن سوال: 
سلام/بنده بعلت درد درقسمت سینوزیت (پیشانی وبخصوص بینی وگونه ها)هروقت وضو میگیرم شدت درد بیشتر می شود(حتی با آب گرم).....آیامی توانم تیمم کنم؟؟؟؟بایدچکارکنم؟؟؟

سلام اگر آب به علت این بیماری ضرر زیادی دارد اشکال ندارد اما دقت کنید که انسان می تواند با دو وضو کل نمازهای روزانه اش را بخواند یکی برای صبح و یکی هم انتهای وقت نماز ظهر و عصر بگیرید که با همان مغرب عشا را نیز بخوانید

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 12 =

ارسال سوال

16 + 1 =

پربازدیدترین ها