سلام.تقليد رهبري.اگر بچه ب لباس مادر ادرار کرده باشد مادر هم يادش رفته عوض کنه باهمان لباس نمازخونده.بعديادش افتاده ک لباسش تميزنيست آيانمازش صحيح است ياقضايش رابايدخواند؟؟

متن سوال: 
سلام.تقليد رهبري.اگر بچه ب لباس مادر ادرار کرده باشد مادر هم يادش رفته عوض کنه باهمان لباس نمازخونده.بعديادش افتاده ک لباسش تميزنيست آيانمازش صحيح است ياقضايش رابايدخواند؟؟

سلام
اگر فراموش کند که بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 4 =

پربازدیدترین ها