سلام‌.دوسوال داشتم.اول درسوره حمد،کلمه مالک درست است ياملک.چون اکثر قاريان ملک ميخوانند‌.همچنين سوال دوم:عليهم با کسره در(ه)درست است ياضمه؟در نماز کدام درست است؟

متن سوال: 
سلام‌.دوسوال داشتم.اول درسوره حمد،کلمه مالک درست است ياملک.چون اکثر قاريان ملک ميخوانند‌.همچنين سوال دوم:عليهم با کسره در(ه)درست است ياضمه؟در نماز کدام درست است؟

سلام فقها خواندن هر دو وجه؛ يعني «مالک يوم الدين» يا «ملک يوم الدين» را در نماز جايز و صحيح دانسته‌اند.البته برخي از فقها احتياط کرده و گفته‌اند «مالک يوم الدين» خوانده شود/عليهم ه کسره دارد

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

3 + 3 =

ارسال سوال

پربازدیدترین ها