سلام, آيا گوسفندي که جلو جنازه کسي قرباني ميکنند ثواب دارد?

متن سوال: 
سلام, آيا گوسفندي که جلو جنازه کسي قرباني ميکنند ثواب دارد?

سلام؛قربانی مقابل میت،به خودی خود اشکال ندارد واگر این کار را به نیت صدقه انجام دهندو گوشت آن را به صورت خام یا ولیمه به مومنین بدهند ثواب دارد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 1 =

ارسال سوال

12 + 8 =

پربازدیدترین ها