سلام اگر در ماه رمضان خوابى ببينيم ارضاشويم روزه باطل ميشود؟

متن سوال: 
سلام اگر در ماه رمضان خوابى ببينيم ارضاشويم روزه باطل ميشود؟

سلام اگر روزه دار در خواب جنب شود روزه باطل نمیشود

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

2 + 6 =

ارسال سوال

1 + 1 =

پربازدیدترین ها