سلام ببخشيد ميخواهم عروسي بگيرم و در زماني که آرايش خواهم داشت نخواهم توانست وضو بگيرم و نميتوانم وضوي خود را به مدت طولاني نگه دارم آيا ميتوان به جاي وضو تيمم کرد؟مرجع خامنه اي

متن سوال: 
سلام ببخشيد ميخواهم عروسي بگيرم و در زماني که آرايش خواهم داشت نخواهم توانست وضو بگيرم تا نماز بخوانم و همچنين نميتوانم وضوي خود را به مدت طولاني نگه دارم آيا ميتوان به جاي وضو تيمم کرد؟مرجع خامنه اي

سلام؛آرايش کردن را آنقدر به تأخير بيندازيد که بتوانيد وضو گرفته و نماز را بخوانيد و يا تا زماني که نماز قضا نشده است تمام آرايش ها و موانع را برطرف کنيد و وضوگرفته و نماز را بجا آوريد.تازماني که موارد مجاز براي تيمم کردن رخ ندهد،تيمم کردن باطل است و اثري ندارد.توضيح بيشتر تماس با096400

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

4 + 13 =

ارسال سوال

2 + 15 =

پربازدیدترین ها