سلام تکبير گفتن موقع سجده رفتن يا سربرداشتن ازسجده (که بدن درحال حرکت است)به چه نيت باشد که نماز اشکال پيدانکند ،ممنون

متن سوال: 
سلام تکبير گفتن موقع سجده رفتن يا سربرداشتن ازسجده (که بدن درحال حرکت است)به چه نيت باشد که نماز اشکال پيدانکند ،ممنون

سلام؛اگر به نيت مطلق ذکر (نه ذکري که در نماز به نحو واجب يا مستحب وارد شده) آن تکبيرها را در حال حرکت بگويد(بعبارت ديگر به نيت قرب گفته شود)نمازش باطل نيست.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

3 + 7 =

ارسال سوال

2 + 0 =

پربازدیدترین ها