سلام در رمضان پريودمان تمام شود و فقط لکه قهوه اى خيلى خيلى کم بيايد روزه باطل است ان هم به لباس نريزد فقط با دستمال کاغذى تميز کنيم بفهميم حکم چيست؟

متن سوال: 
سلام در رمضان پريودمان تمام شود و فقط لکه قهوه اى خيلى خيلى کم بيايد روزه باطل است ان هم به لباس نريزد فقط با دستمال کاغذى تميز کنيم بفهميم حکم چيست؟

سلام اگر مرتبه ضعيفى از خون و يا يك نقطه از خون باشد و يا معلوم شود در باطن به صورت خون است،ودر ایام پایانی عادت باشد حكم به حيض مى‏شود؛وروزه باطل است باید غسل کنید مگر آنكه از ده روز تجاوز كند، در اين صورت استحاضه است واستحاضه قلیله غسل ندارد

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

6 + 8 =

ارسال سوال

پربازدیدترین ها