سلام رهبر: براي نماز يوميه بعداز هر بار رابطه جنسي بايد غسل کرد يا نه.

متن سوال: 
سلام رهبر: براي نماز يوميه بعداز هر بار رابطه جنسي بايد غسل کرد يا نه.

سلام؛انجام غسل جنابت براي بجا آوردن نماز يا ارتکاب کارهايي که بر جنب حرام بوده، واجب خواهد شد. لذا کسي که چندبار نزديکي کرده و حالا ميخواهدبراي خواندن نماز غسل بجا آورد،همين که يک غسل جنابت کند،کافي و صحيح است.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

9 + 3 =

ارسال سوال

8 + 10 =

پربازدیدترین ها