سلام علیکم. مرجعم امام خامنه ای"دامت برکاته" است. نماز عید فطر یا عید قربان جماعت است یا فرادا ؟

متن سوال: 
سلام علیکم. مرجعم امام خامنه ای"دامت برکاته" است. نماز عید فطر یا عید قربان جماعت است یا فرادا ؟

سلام؛رهبری(حفظه الله):جایزاست نمایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز دراقامه نمازعیدهستندوهمچنین ائمه جمعه ی منصوب ازطرف او نمازعید را درعصر حاضر(که امام"عج"غائب است)بصورت جماعت اقامه کنندامااحتیاط واجب این است که غیرآنان،نمازعید رافرادا بخوانند و به جماعت خواندن آن بقصد رجا(به امید ثواب)،نه به قصد ورود اشکالی ندارد.(اگرمصلحت اقتضا کند که یک نمازعید درشهربرگزار شود بهتر است که غیر امام جمعه ی منصوب از طرف ولی فقیه کسی متصدی اقامه این نماز نشود)

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 2 =

ارسال سوال

4 + 9 =

پربازدیدترین ها