سلام وعرض خسته نباشيد اگر فردي درهنگام رفتن به کار يا کلاس بطوريکه کاراو خيلي مهم است و جنب شود در خواب ايا با تيمم ميتواند تا زمانيکه غسل کند نماز بخواند؟

متن سوال: 
سلام وعرض خسته نباشيد اگر فردي درهنگام رفتن به کار يا کلاس بطوريکه کاراو خيلي مهم است و جنب شود در خواب ايا با تيمم ميتواند تا زمانيکه غسل کند نماز بخواند؟

سلام رفتن به محل کار مجوّز تيمم نيست اگر در زماني که وقت براي غسل نيست تيمم کنيد نماز صحيح است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

14 + 4 =

ارسال سوال

پربازدیدترین ها