سلام وقتتون بخير.سوال 1: آيا ميشه هنوز که اذان نگفتن نمازهاي قضامونو بخونيم؟سوال 2:آيا نمازمون رو ميخونيم و باطل ميشه مثلا چهار رکعت قضاي ظهر که ميخونيم و باطل ميشه بايد دوباره وضو بگيريم مخصوصا نمازهاي قضا؟

متن سوال: 
سلام وقتتون بخير.سوال 1: آيا ميشه هنوز که اذان نگفتن نمازهاي قضامونو بخونيم؟سوال 2:آيا نمازمون رو ميخونيم و باطل ميشه مثلا چهار رکعت قضاي ظهر که ميخونيم و باطل ميشه بايد دوباره وضو بگيريم مخصوصا نمازهاي قضا؟

سلام 1- بله ميتوانيد نماز را قضا هر ساعتي بخوانيد 2-اگر مبطل وضو سر نزده و وضو باطل نشده باشد لازم نيست دوباره وضو بگيريد

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 14 =

ارسال سوال

16 + 1 =

پربازدیدترین ها