شخص روزه دار،اگرصداي اذان رابشنود ميتواند افطارکند يابايدصبرکند اذان تمام شود؟

متن سوال: 
شخص روزه دار،اگرصداي اذان رابشنود ميتواند افطارکند يابايدصبرکند اذان تمام شود؟

صرف شنيدن اذان معيار دخول وقت نماز نيست، بايد براي خود شخص از طرق شرعي ثابت شود وقت اذان شده است. توضيح بيشتر با 096400

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

9 + 0 =

ارسال سوال

9 + 6 =

پربازدیدترین ها