غسل جنابت برای کسی که جنب نیست! وضو را از عهده او بر میدارد؟

متن سوال: 
اگر انسان يقين داشته باشدکه جنب نشده ولي غسل کند ونيت جنابت کند آيا مي تواند با آن غسل بدون وضو نماز بخواند؟

بدون جنابت واقعي غسل باطل است و نمي توان با آن نمازخواند.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 11 =

ارسال سوال

10 + 0 =

پربازدیدترین ها