فردجنب براى خوردن وآشاميدن ،جه كاركند؟

متن سوال: 
فردجنب براى خوردن وآشاميدن ،جه كاركند؟

سلام خوردن و آشاميدن در حال جنابت گناه نيست براي رفع کراهتِ قبل از غسل، ميتوانيد وضو بگيريد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

4 + 1 =

ارسال سوال

4 + 7 =

پربازدیدترین ها