مرجع تقليد:آيت الله صافي:اگر صورت نجس شده باشد با آبي که درمشت دست ميريزيم وصورت را ميشوريم آيا صورت پاک ميشود؟ و اگر از صورت آب روي لباس بچکد لباس نجس ميشود؟

متن سوال: 
مرجع تقليد:آيت الله صافي:اگر صورت نجس شده باشد با آبي که درمشت دست ميريزيم وصورت را ميشوريم آيا صورت پاک ميشود؟ و اگر از صورت آب روي لباس بچکد لباس نجس ميشود؟

با آبي که در مشت مي باشد، مي توان نجاست صورت را تطهير کرد.
و اگر آب متصل به شير نباشد در حکم آب قليل است و طبق فتواي آيت الله صافي آب قليل صورت را پاک مي کند و آبي که به اطراف مي چکد هم پاک است.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 5 =

ارسال سوال

18 + 2 =

پربازدیدترین ها