نفقه زن شامل چه مواردي ميشود ومبلغش چقدراست؟

متن سوال: 
نفقه زن شامل چه مواردي ميشود ومبلغش چقدراست؟

نفقه يعني تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه ميزان نفقه بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد ميباشد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 0 =

ارسال سوال

پربازدیدترین ها