پدر و مادر و مشکلات ارتباطی با ایشان-ده گزاره

گزاره های دهگانه درباره والدین.
1- دقت در برابر وظیفه شناسی و انجام درست وظائف ستودنی است.
2- معمولا انسان در برابر غریبه ها رعایت بیشتری دارد خصوصا اگر آنها موقعیت خاصی داشته باشند.معمولا آشنایان برای انسان تکراری و طبیعی شده اند لذا آنقدر مورد توجه قرار نمی گیرند.
3- گاهی حس می کنیم والدین قدیمی و سنتی اند. صرف اینکه این تصور، در فکر ما ایجاد میشود ایرادی ندارد مهم این است که این تفکر در مقام عمل ما را به بیراهه و به بی احترامی نکشاند.
4- در هر صورت والدین فرزند را دوست دارند هر چند گاهی فرزندان کوتاهی هایی دارند، لذا زیاد به فکر عمل بهتر و برتر نسبت به آنها نیستیم خصوصا اگر پیر شده باشند و یا در برخی موارد مورد انتقاد فرزندان باشند.
5- در درون خود نهادینه کنیم که بهشت و جهنم انسان پدر و مادر هستند و نیز فراموش نکنیم که چند صباحی مهمان هستند ناگهان والدین از میان فرزندان می روند.
6- سختی هائی که کشیده اند را حس نمی کنیم مگر زمانی که پدرومادر شویم تازه آن زمان هم حس نمی کنیم زیرا زمانه وشرائط عوض شده است.
7- در هرحالی احترام پدر و مادر را باید نگه داشت،کنار پدر و مادر بودن درعین حال که نعمت است سختی های هم دارد. خصوصا وقتی سن آنها بالا باشد.
8- بی احترامی به والدین جایز نیست،هر چند آنها وظائف خود را درست انجام ندهند.
9- برای تحمل بهتر والدین، باید آنها را در اندازه خودشان ببینیم،کاهش توقع بدهیم،آنها را باکسی مقایسه نکنیم، انتظار روشنفکری و یا درک همه مسائل و همراهی در تمامی جهات زندگی را نداشته باشیم.
10- همانطور که والدین حقوقی دارند فرزندان نیز حقوقی دارند.همانطور که والدین گاهی فرزند را عاق می کنند والدین نیز گاهی مورد عاق فرزندان واقع می شوند.

پدر و مادر و مشکلات ارتباطی با ایشان-ده گزاره

تصویر modir
نویسنده / مترجم: modir

نظر خودتان را ارسال کنید

3 + 0 =

ارسال سوال

16 + 4 =

پربازدیدترین ها