جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

آیا در قطار یا اتوبوس درحال حرکت می توان نماز را اقامه کرد؟

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
آیا در قطار یا اتوبوس درحال حرکت می توان نماز را اقامه کرد؟

در حالت عادی به نظر اکثر مراجع باطل است و در حال ضرورت با رعایت جهت قبله وشرائطی که ممکن است انجام می شود.  

Mobile: 
0912349

نظر خودتان را ارسال کنید