آیا در قطار یا اتوبوس درحال حرکت می توان نماز را اقامه کرد؟

متن سوال: 
آیا در قطار یا اتوبوس درحال حرکت می توان نماز را اقامه کرد؟

در حالت عادی به نظر اکثر مراجع باطل است و در حال ضرورت با رعایت جهت قبله وشرائطی که ممکن است انجام می شود.  

Mobile: 
0912349

نظر خودتان را ارسال کنید

11 + 6 =

ارسال سوال

7 + 12 =

پربازدیدترین ها