جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

خريد و فروش وام ازدواج جايز است؟

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
خريد و فروش وام ازدواج جايز است؟

طبق فتوای آیت الله مكارم شیرازی   پاسخ:  اگر خلاف قانون نباشد و قبل اخذ وام امتیاز وام مصالحه شود ایراد ندارد.

Mobile: 
0913325

نظر خودتان را ارسال کنید