آیا درست است که می گویند هرکس سه هفته پشت سر هم نماز جمعه نرود منافق است؟

متن سوال: 
آیا درست است که می گویند هرکس سه هفته پشت سر هم نماز جمعه نرود منافق است؟

 در روایات چنین موردی وارد شده اما شرایطی دارد. علاوه بر این نفاق مراتبی دارد.

Mobile: 
0915739

نظر خودتان را ارسال کنید

11 + 0 =

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها