جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

آیا درست است که می گویند هرکس سه هفته پشت سر هم نماز جمعه نرود منافق است؟

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
آیا درست است که می گویند هرکس سه هفته پشت سر هم نماز جمعه نرود منافق است؟

 در روایات چنین موردی وارد شده اما شرایطی دارد. علاوه بر این نفاق مراتبی دارد.

Mobile: 
0915739

نظر خودتان را ارسال کنید