آيا اگر روزه دار تا شروع وقت افطار،لحظه شماري کند اشکال دارد؟

متن سوال: 
آيا اگر روزه دار تا شروع وقت افطار،لحظه شماري کند اشکال دارد؟ و اين که روزه دار بعضي وقت ها در لحظه شماري افطار،دچار خطا ميشود که چقدر تا افطار مانده آيا روزه اش صحيح است؟

سلام عليکم
در بحث روزه همين اندازه كه در نظر انسان اين باشد كه براي اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب كارهايي كه روزه را باطل مي كند، ترك نمايد كافي است. بنابراين اگر تا زماني که لازم است، روزه را طبق توضيحي که داديم نگه مي دارد لحظه شماري کردن تا موقع افطار ضرري به روزه نمي رساند و روزه درست است. (1)

منبع
1. رساله ي محشا ذيل مساله هاي 1572 و 1550

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها