آیا استفاده از دستگاه گیرنده برنامه‏هاى تلویزیونى از ماهواره جایز است؟

متن سوال: 
ايا استفاده از ماهواره حتي براي گرفتن شبکه هاي استاني هم حرام است؟ چرا؟

بسم الله الرّحمن الرّحيم
سلام عليکم
براساس اطلاع ما منع قانوني داشته وجايزنيست.
ايت الله خامنه اي
س 1213: آيا خريد و نگهدارى و استفاده از دستگاه گيرنده برنامه‏هاى تلويزيونى از ماهواره جايز است؟ و اگر دستگاه گيرنده مجانى به دست انسان برسد چه حکمى دارد؟

دستگاه آنتن ماهواره‏اى از اين جهت که صرفا وسيله‏اى براى دريافت برنامه‏هاى تلويزيونى است که هم برنامه‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خريد و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏هاى حلال جايز است. ولى چون اين وسيله براى کسى که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه‏هاى حرام را کاملا فراهم مى‏کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد ديگرى را نيز در بر دارد، خريد و نگهدارى آن جايز نيست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‏کند و بر تهيه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏اى هم مترتّب نمى‏شود. لکن اگر قانونى در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

حکم استفاده از ماهواره
سوال : استفاده از آنتن ماهواره براي آگاهي از برنامه هاي علمي يا قرآني و مانند آن که از طريق ماهواره توسط دولت هاي عربي يا کشورهاي ديگر پخش مي شود چه صورت دارد ؟ با توجه به اينکه برنامه هاي مخرب نيز دارد ؟
حضرت آيت الله خامنه اي : اسفتاده از اين دستگاه براي ديدن و شنيدن برنامه هاي علمي يا قرآني و مانند آن هر چند في نفسه مانعي ندارد ولي به دليل اينکه برنامه هاييکه از طريق ماهواره توسط دولت هاي غربي و بيشتر کشورهاي همسايه پخش مي شود غالبا دربردارنده آموزش افکار گمراه کننده و تحريف حقايق و همچنين برنامه هاي لهو و فساد هستند و حتي مشاهده برنامه هاي علمي يا قرآني از طريق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام ميگردد بنابراين شرعا استفاده از آنتن هاي مذکور براي ديدن برنامه ها حرام است مگر آنکه برنامه هي مفيد علمي يا قرآني محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هيچ فساد يا ابتلا به عمل حرامي نباشد ، البته اگر قانوني باشد بايد مراعات شود . (اجوبه الاستفتائات 2/34)


حضرت آيت الله مکارم شيرازي : با توجه به اينکه برنامه هاي مخرب بيش از برنامه هاي مفيد است قرار دادن آن در اختيار عموم جايز نيست .
ج.باتوجه به اين که غالب برنامه‌هاي آن فاسد است و اثرات منفي در پي‌دارد و در هر خانه‌اي وارد شود غالبا از آن سوء استفاده خواهد شد استفاده از آن جايز نيست.
توضيح اينکه اگرازنظرقانوني منعي داشته باشدبايد مراعات شودواگرداشتن ماهواره جرم باشدنبايد استفاده کرد.
ثانيا:براي خودياخانواده فرد درحال يا آينده موجب فساد نباشد.

حضرت آيت الله صافي گلپايگاني: استفاده از برنامه هاي مشتمل بر فساد و مخرب جايز نيست.

حضرت آيت الله سيستاني : اگر انسان مطمئن از استفاده نامشروع توسط خود يا ديگران باشد حضرت آيت الله اجازه نگهداري و استفاده از آن را نمي دهند .

حضرت آيت الله فاضل لنکراني : از لحاظ شرعي استفاده از برنامه هاي مفيد و مشروع مانعي ندارد و برنامه هاي ديگر جايز نيست و اگر در اين زمينه مقرراتي وجد دارد بايد رعايت شود .

حضرت آيت الله تبريزي : چنانچه ماهواره در جذب برنامه هاي ديني و معارف اسلامي يا علوم قرآني و امثال آن مورد استفاده باشد مانعي ندارد و اگر در جهت فساد مورد استفاده باشد حرام است .
ا
استفاده از اين دستگاه براى ديدن و شنيدن برنامه‏هاى علمى يا قرآنى و مانند آن، هرچند فى‏نفسه مانعى ندارد، ولى به دليل اين که برنامه‏هايى که از طريق ماهواره توسط دولتهاى غربى و بيشتر کشورهاى همسايه پخش مى‏شوند، غالباً در بردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحريف حقايق و همچنين برنامه‏هاى لهو و فساد هستند و حتّى مشاهده برنامه‏هاى علمى يا قرآن ازطريق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام مى‏گردد، بنا بر اين شرعاً استفاده از آنتن‏هاى مذکور براى ديدن آن برنامه‏ ها حرام است مگر آنکه برنامه‏هاى مفيد علمى يا قرآنى محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هيچ فساد يا ابتلا به عمل حرامى نباشد، البته اگر قانونى باشد بايد مراعات شود.
انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

1 + 0 =

پربازدیدترین ها