جدول زمان بندی

ارسال سوال

ورود کاربر

آیا استمنا گناه کبیره است ؟

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
حکم عمل استمناءچيست

سلام ازگناهان کبيره اي است که اثرات مخربي برجسم ونسل وزندگي دنيوي واخروي فرد داردعوارضي مانندضعف بينايي،استخواني،عصبي،جنسي وانزال زودرسو.. موفق باشيد.

نوع سوال: 

نظر خودتان را ارسال کنید