آیا با داشتن روزه قضا میتوانی روزه نذر کرد

متن سوال: 
با توجه به اينکه روزه قضا داري آيا مي تواني روزه نذر کني

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليکم
اگروقت معيني رانذرنکندمانعي نداردولي اگروقت معيني رانذرکند بايدوقت براي قضاي روزه هاي خودداشته باشدوآنهاراتارمضان آينده بگيرد.بگيرد.


انشاءالله عاقبت بخيربشويد.
التماس دعا

نوع سوال: 

ارسال سوال

11 + 7 =

پربازدیدترین ها