آیا برای کسی که روزه گرفتن حرج و مشقت زیادی دارد روزه واجب است ؟

متن سوال: 
روزه گرفتن با حرج ومشقت زياد براي شخصي روزه گرفتن ضرر ندارد ولکن به جهت طولاني بودن روز ،هرروز که روزه مي گيرد تايکي دو ساعت بعدازظهربيشترطاقت نمي آورد وبه حرج ومشقت غير قابل تحمل مي رسد آيا اين شخص مي تواند روزه نگيرد

سلام وقت شما بخير
رهبري:صِرف آنچه ذکر شده مجوّز براي افطار روزه نيست بله هر وقت به حرج و مشقت شديد افتاديد مي‌توانيد افطار نماييد ولي تا در حرج واقع نشده‌ايد نبايد روزه را باطل کنيد که در صورت حرج ومشقت شديد فقط قضا به عهده شما مي‌باشد و کفاره ندارد.ش 553010
مکارم:روزه براوواجب نيست وقضاي آن رادرفصل مناسب به جا آورد. ش197465
زنجاني :اگربافاصله روزه گرفتن –مثلا يک روز درميان –هم برايش ممکن نيست مي تواند روزه نگيرد.10051
صافي: اگرخوف ضررداشته روزه واجب نيست.ش113873
سوال از دفتر مراجع توسط سايت اي پرسش

نوع سوال: 

ارسال سوال

3 + 0 =

پربازدیدترین ها