آیا جادو و طلسم حقیقت دارد؟

متن سوال: 
با عرض سلام و خسته نباشيد ؛ آيا جادو و طلسم حقيقت دارد و آيا هر کسي ميتواند اين کار را انجام دهد؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
سحر و جادو از اموري‌ است‌ که‌ واقعيت‌ دارد. البته‌يادگيري‌ و ياددادن‌ آن‌ حرام‌ است‌. شايان‌ ذکر است‌:گرچه‌ سحر و جادوواقعيت‌ دارد ولي‌ چنين‌ نيست‌ که‌ هر کس‌ ادعا کند ادعاي‌ او پذيرفته‌ باشد.اکثر کساني‌ که‌ به‌ اين‌ امور مي‌پردازندکلاه‌برداراني‌ هستند که‌ از اين‌ طريق‌ قصداخاذي‌ و پر کردن‌ جيب‌ خود را دارند. لذا همان‌ گونه‌ که‌ هر کسي‌ نمي‌تواندادعاي‌ طبابت‌ کند سحر کردن‌ نيز کار هر کس‌ نيست‌ ولي‌ اگر بر فرض‌ موردي‌پيدا شد که‌ سحري‌ در کار بود راه‌هايي‌ براي‌ بطلان‌ آن‌ وجود دارد:
1- استعاذه‌ به‌ خداوند و خواندن‌ سوره‌هاي‌ فلق‌ و ناس‌.
2- خواندن‌ و نوشتن‌ آيات‌ 75 تا 82 سوره‌ يونس‌.
3- دعا وتضرع‌ به‌ درگاه‌ خداوند.
4- درخواست‌ دعا از اولياي‌ واقعي‌ خداوند.
پس واقعيت دارد. اگر نداشت خداوند دو فرشته خود به نام هاي هاروت و ماروت را براي باطل کردن سحر جادوگران بر روي زمين نمي فرستاد. (در قرآن کريم به اين موضوع اشاره مستقيم شده است.) جادوگري به کارگيري قوانين ديگر ابعاد هستي است که نبايد در جهان مادي از آن استفاده کرد زيرا نوعي دخل و تصرف در جهان مادي و کاملاً سوءاستفاده تلقي مي شود. مشخصه اصلي جادو اين است که اذن الهي را با خود ندارد و انجام دهنده بر طبق ميل و خواسته خود و براي کسب منافع شخصي مبادرت به انجام آن مي کند.
در توضيح مي توان بيان داشت که جادو بر مبناي قوانين هستي (فيزيکي و متافيزيکي) و قوانين کالبد انرژيک انسان انجام مي شود. براي جادوکردن از ابزارها و روش هاي گوناگوني استفاده مي شود. روش هاي باطني مثل تأثيرگذاري ارتباط با ارواح، پيشگوئي با وسايل و شيوه هاي گوناگون انواع اوراد و خوردني ها و...
اما هرکسي نمي تواند از اصول و قواعد باطني استفاده کند و يا پديده هاي فوق طبيعي و باطني را مورد استفاده قرار دهد و جادو کند. جادوگري نياز به توانمندي هاي خاصي در حوزه باطن دارد و دانش مخصوص به خود را هم دارد. از طرفي به همين سادگي به جادو نگاه نکنيد. فکر نکنيد که بزرگان باطني خداگرا دست روي دست گذاشته و در طول قرون متمادي شاهد افشاء شدن قواعد باطني مؤثر در ميان عموم مردم بوده اند. مثلاً آيا فکر مي کنيد آن ها مي گذارند قواعدي که مي تواند زندگي مردم را کاملاً زير و رو کند به راحتي در کتاب ها و يا گفته ها حلقه هاي گم شده را بي اثر و ناکارآمد کند. اگر غير از اين بود زندگي ظاهري و باطني انسان و حتي کل زمين و هستي در خطري هولناک و نابودکننده قرار مي گرفت.
اگر کسي بخواهد قاچاقي بدون گذرنامه از مرز کشوري وارد شود بايد احتمال هر پيش آمدي را بدهد از دستگير شدن توسط پليس و به زندان افتادن تا حمله دزدها و اشرار، کسي هم که به جادوگري مي پردازد بدون مجوز و قاچاق وارد حيطه غيب و حوزه هاي باطني مي شود و بايد احتمال هر اتفاقي را به جان بخرد. اگر سرنوشت جادوگران و ساحران را دنبال کنيد، عمر کوتاه، مرگ هاي ناگهاني و عجيب و يا کشته شدن را در آن ها بسيار مي بينيد. به هر حال ارواح و فرشتگان مجازات گر بيکار نمي نشينند! کساني هم که به دنبال جادوگران مي روند تا طلسم بگيرند يا گمان مي کنند جادو شده اند و مي خواهند آن را با طلسم و يا جادوي ديگري باطل کنند، مثل اين مي ماند که پنجره اتاقشان را باز گذاشته اند و راه را براي ورود دزدان هموار کرده اند. منظورم از دزدان، ويروس هاي باطني يعني امواج منفي و ارواح شرور و شيطاني اند که همچون دزد منتظر فرصت هستند تا کسي چراغ سبزي نشان بدهد و آن ها به هاله او هجوم بياورند. بسياري از صفات اخلاقي ناپسند، اعمال زشت و قبيح و افکار ناجور حاصل ورود همين ويروس هاي باطني به هاله انسان است که توسط بعضي اعمال خراش برداشته يا پاره مي شود، يکي از اين اعمال جادوست.
و...

موفق و پيروز باشيد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 2 =

پربازدیدترین ها