آیا جلق زدن حرام است یا نه؟

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
حکم جلق زدن (حرام است )

سلام ازگناهان کبيره اي است که اثرات مخربي برجسم ونسل وزندگي دنيوي واخروي فرد داردعوارضي مانندضعف بينايي،استخواني،عصبي،جنسي وانزال زودرس،لرزش دست،گاهي فلج اعضا،ازدست دادن قواي جسماني،آسيب‎پذيري دربرابربيماري‎ها،عقيم شدن وتاثيردرنسل وفرزندان آينده و.. درپناه حق

نوع سوال: 

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها